1η Ανακοίνωση – Οργάνωση Συμποσίου

Για την οργάνωση του Συμποσίου με θέμα: «Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική: Η εκπαίδευση και διδασκαλία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, μια terra incognitaπου θα πραγματοποιηθεί στην Αλεξανδρούπολη 9-11 Σεπτεμβρίου 2016, θα παρακαλούσαμε να μας αποστείλετε:

  1. Σύντομο βιογραφικό σας (γύρω στις 100 λέξεις) και μια φωτογραφία.
  2. Μέσα στις επόμενες 15 μέρες, να εκφράσετε την επιθυμία σας για τη συμμετοχή σας σε μία ομάδα εργασίας (workshop) του Συμποσίου:
Workshop 1ο:  Θεωρητικό υπόβαθρο

 

Ποιο θα μπορούσε να είναι το θεωρητικό υπόβαθρο για την προσέγγιση που επιχειρούμε; Πώς «ακουμπά» στις θεωρίες μάθησης, πχ των Dewey, Illeris, Mezirow κτλ;
Workshop 2ο:  Θεσμικό πλαίσιο – Εκπαιδευτικές Πολιτικές

 

Πώς προσεγγίζεται θεσμικά στη χώρα μας το θέμα αυτό, αλλά και πώς το αντιμετωπίζει η ακαδημαϊκή κοινότητα και ποιες τάσεις διαμορφώνονται στον Ελληνικό,  Ευρωπαϊκό  εκπαιδευτικό χώρο αλλά και διεθνώς;
Workshop 3ο: Εφαρμοσμένες προσεγγίσεις

 

Ποιες εκπαιδευτικές τεχνικές και προσεγγίσεις είναι κατάλληλες για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, και για κάθε επιστημονικό πεδίο, ειδικότερα; Πώς μπορεί να ενεργοποιηθεί η ενεργός συμμετοχή των φοιτητών;

Ποιες πρακτικές προσεγγίσεις θα μπορούσαν να αναπτυχθούν για την  αλλαγή στάσης προς την κατεύθυνση της ενεργού μάθησης και την αναβάθμιση  της διδακτικής ικανότητας όλων των διδασκόντων σε ΑΕΙ/ΤΕΙ (μελών ΔΕΠ, διδακτορικών και μεταδιδακτορικών φοιτητών, μελών ΕΔΙΠ, συνεργατών κτλ);

Με ποια μορφή θα μπορούσαν αυτές οι συγκεκριμένες πρακτικές προσεγγίσεις να ενταχθούν στη δομή των Πανεπιστημίων/ΤΕΙ;

  1. Στο πλαίσιο του κάθε Workshop είναι χρήσιμο να συγκεντρωθούν σχετικές έρευνες, δημοσιεύσεις (δικές μας και άλλες που γνωρίζουμε) και γενικώς βιβλιογραφία (ελληνική και διεθνή) για το θέμα. Το υλικό αυτό είναι απαραίτητο για τη δουλειά στα Εργαστήρια και στις ομάδες στο τριήμερο Συμπόσιο.

One thought to “1η Ανακοίνωση – Οργάνωση Συμποσίου”

  1. Καλησπέρα σας, θα ήθελα να συμμετέχω στο Συμπόσιο αναλαμβάνοντας τη διεξαγωγή εργαστηρίου (διάρκειας 1-2 ώρες) στις εφαρμοσμένες προσεγγίσεις (Workshop 3ο). Το θέμα του εργαστηρίου είναι: Αξιοποίηση Εκπαιδευτικών Παιχνιδιών και Βιωματικών Δραστηριοτήτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Comments are closed.