Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρος:

Καραμπίνης Αθανάσιος, Καθηγητής ΔΠΘ, Πρύτανης ΔΠΘ

Μέλη:

Πασαδάκης Πλουμής, Καθηγητής ΔΠΘ, Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Υγείας ΔΠΘ

Κεδράκα Κατερίνα,  Επικ. Καθηγήτρια ΔΠΘ

Γρηγορίου Μαρία, Αναπλ. Καθηγήτρια ΔΠΘ

Δημάση Μαρία, Αναπλ. Καθηγήτρια ΔΠΘ

Καλτσίδης Χρήστος,  Αποσπ. Εκπαιδευτικός στο ΤΜΒΓ-ΔΠΘ

Καραφύλλης Αθανάσιος, Αναπλ. Καθηγητής ΔΠΘ

Σανδαλτζόπουλος Ραφαήλ, Καθηγητής ΔΠΘ

Σκάβδης Γιώργος, Αναπλ. Καθηγητής ΔΠΘ