Επιστημονική Επιτροπή

Πρόεδρος:

Κεδράκα Κατερίνα, Επικ. Καθηγήτρια  ΔΠΘ

Μέλη:

Βεργέτη Μαρία, Αναπλ. Καθηγήτρια ΔΠΘ

Βεργίδης Δημήτριος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Γουγουλάκης Πέτρος, Αναπλ. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης

Δημάση Μαρία, Αναπλ. Καθηγήτρια ΔΠΘ

Καραλής Αθανάσιος, Αναπλ. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Κόκκος Αλέξης, Καθηγητής, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

Κουγιουρούκη Μαρίνα, Επικ. Καθηγήτρια  ΔΠΘ

Οικονόμου Ανδρεάς, Επικ. Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ

Στραβάκου Πελαγία, Επικ. Καθηγήτρια ΔΠΘ

Ταρατόρη Ελένη, Ομοτ. Καθηγήτρια  ΔΠΘ

Τσιμπουκλή Άννα, Καθηγήτρια –Σύμβουλος ΣΕΠ στο ΕΑΠ/  Διευθύντρια Εκπαίδευσης ΚΕΘΕΑ