Μεθοδολογία εργασιών

Αρχικά, την πρώτη μέρα του Συμποσίου, την Παρασκευή 9/9/16 το απόγευμα και ώρες 18.00 – 20.30, μετά τους χαιρετισμούς και την αλληλογνωριμία των συνέδρων, θα γίνουν τρεις εισαγωγικές εισηγήσεις, για να δώσουν το στίγμα των εργασιών και να προσφέρουν μια αφετηρία διαλόγου.

Στο δεύτερο μέρος του Συμποσίου, το Σάββατο 10/9/16 το πρωί, 9.30 – 12.00 θα γίνουν μικρής διάρκειας (10΄-15΄) παρουσιάσεις ορισμένων συνέδρων, που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να παρουσιάσουν τις απόψεις, τα ερευνητικά κι επιστημονικά τους ενδιαφέροντα, τις εμπειρίες και την εμπειρογνωμοσύνη τους γύρω από την Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική.

Στο τρίτο μέρος, Σάββατο 10/9/16  και ώρα 12.30 – 14.30 οι συμμετέχοντες θα χωριστούν και θα δουλέψουν σε 3 ομάδες εργασίας πάνω στους τρεις Θεματικούς Άξονες, όπως περιγράφονται παρακάτω.

Στο τέταρτο και τελευταίο μέρος του Συμποσίου, την Κυριακή 11/9/16 το πρωί, 10.00 – 13.00 μέσα από έναν κριτικό διάλογο, θα καταγραφούν και θα αναπτυχθούν η προβληματική και συγκεκριμένες  προτάσεις που θα παρουσιάσουν οι τρεις ομάδες εργασίας, με σκοπό να διαμορφωθεί μια πρώτη συνολική προσέγγιση, η οποία θα συνοψιστεί στην ολομέλεια. Οι συμμετέχοντες μετά τη λήξη των εργασιών στην Αλεξανδρούπολη και για το επόμενο διάστημα (2-3 μηνών) θα συνεχίσουν εξ αποστάσεως την μεταξύ τους συνεργασία, ώστε παραχθεί ένα ολοκληρωμένο υλικό, που θα συγκεντρωθεί σε έναν τόμο, και όπου θα δημοσιευτούν τα πορίσματα του Συμποσίου.