Στόχος

Το παρόν Συμπόσιο με θέμα: «Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική: Η εκπαίδευση και διδασκαλία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, μια terra incognita?» που διοργανώνεται στην Αλεξανδρούπολη 9-11 Σεπτεμβρίου 2016 υπό την αιγίδα του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, έχει ως στόχο να αναπτυχθεί ένας αρχικός διάλογος γύρω από το ζήτημα της διδασκαλίας, της ενεργού και κριτικής μάθησης, και εν γένει της παιδαγωγικής προσέγγισης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η επιδίωξη είναι η ομάδα των εμπειρογνωμόνων που θα συμμετάσχει, βάσει της επιστημονικής γνώσης, της εμπειρίας, της εξειδίκευσης και της εμπειρογνωμοσύνης των μελών της να παίξει έναν σημαντικό ρόλο στο -σχετικά «παρθένο»- αυτό ζήτημα, εμπλουτίζοντας την αναδυόμενη προβληματική και προτείνοντας κατευθυντήριες και καινοτόμες προσεγγίσεις.

Το Συμπόσιο εκτιμάται ότι θα αποτελέσει το έναυσμα ώστε να «ανοίξει» μια ευρύτερη επιστημονική συζήτηση, στην οποία θα συμμετάσχουν μέλη της ακαδημαϊκής, εκπαιδευτικής και επιστημονικής κοινότητας καθώς και τη βάση για ένα επερχόμενο, ευρύ και ανοιχτό Συνέδριο στο μέλλον.