ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, ΔΠΘ,

Εργαστήριο Διδακτικής & Επαγγελματικής Ανάπτυξης των Βιοεπιστημόνων

Πανεπιστημιούπολη,περιοχή Δραγάνα,

68100 Αλεξανδρούπολη

Γραφείο: Ισόγειο, Κτίριο 10
Τηλέφωνο: +30-25510-30617
kkedraka@mbg.duth.gr