1ο Συνέδριο – Μεθοδολογία Εργασιών

Στο Συνέδριο προσκαλούνται να πάρουν μέρος όλοι οι διδάσκοντες στα ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας, ώστε να καταγραφούν οι προσδοκίες, οι απόψεις και οι προτάσεις των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας για τα θέματα που αφορούν στην παιδαγωγική και διδακτική πλευρά του έργου τους.

Κρίνεται ως ιδιαιτέρως σημαντικό κι ενδιαφέρον να συμμετέχουν επιστήμονες από ποικίλα επιστημονικά πεδία, ώστε να υπάρξει μια ώσμωση και μια σφαιρικότερη και διεπιστημονική οπτική για την ανάλυση των ζητημάτων που θα προσεγγιστούν. Η επιδίωξη είναι οι Πανεπιστημιακοί που θα συμμετάσχουν, βάσει του ενδιαφέροντος, της επιστημονικής γνώσης, της εμπειρίας, της εξειδίκευσης και της εμπειρογνωμοσύνης τους να εμπλουτίσουν την αναδυόμενη προβληματική, προτείνοντας ρεαλιστικές και καινοτόμες προσεγγίσεις.

Στο Συνέδριο δεν θα υπάρχουν μετωπικές εισηγήσεις, πάρα μόνον μια εισαγωγική, κεντρική ομιλία, η οποία θα θέσει το πλαίσιο και την προβληματική της Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής. Οι εργασίες του Συνεδρίου θα γίνουν σε Εργαστήρια, στα οποία θα συμμετέχουν οι σύνεδροι σε ομάδες, ορίζοντας μεταξύ τους έναν συντονιστή. Οι ομάδες θα δουλέψουν επιτόπου, καταγράφοντας μέσα από διάλογο τις απόψεις, τις σκέψεις, και τις προτάσεις τους πάνω σε συγκεκριμένους άξονες. Στη συνέχεια, οι ομάδες, μέσω των συντονιστών τους, θα ενημερώσουν την ολομέλεια για τα πορίσματα της δουλειάς που συγκέντρωσαν, ώστε μέσα από την ανταλλαγή απόψεων, να αναπτυχθεί ένας δημιουργικός διάλογος.

Τέλος, οι συμμετέχοντες μετά τη λήξη των εργασιών στην Αλεξανδρούπολη και για το επόμενο διάστημα (2-3 μηνών) θα συνεχίσουν την μεταξύ τους συνεργασία και με την φροντίδα των συντονιστών, θα στείλουν ολοκληρωμένα κείμενα, που θα συγκεντρωθούν σε έναν τόμο Πρακτικών, ο οποίος θα δημοσιευτεί από το Δ.Π.Θ, και θα περιλαμβάνει τα πορίσματα του Συνεδρίου.