1ο Συνέδριο – Στόχος

Η ικανότητα του σύγχρονου πανεπιστημιακού δασκάλου δεν μπορεί να στηρίζεται στο έμφυτο ταλέντο του αλλά σε κατάρτιση, στο πλαίσιο μιας πανεπιστημιακής κουλτούρας που αντιμετωπίζει τη μάθηση ως μια παιδαγωγικά κατάλληλη διαδικασία που προωθεί την ενεργό μάθηση. Η κατεύθυνση, λοιπόν, του αναδυόμενου προβληματισμού στρέφεται προς την αναθεώρηση της επαγγελματικής ανάπτυξης, μέσα από την αναβάθμιση της παιδαγωγικής/διδακτικής ικανότητας των διδασκόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, με έμφαση όχι σε ποσοτικούς δείκτες, πόσες δηλαδή ώρες και μαθήματα διδάσκει κανείς, αλλά σε ποιοτικούς όρους, που αφορούν το πώς χειρίζεται τη διδασκαλία του, πώς ενεργοποιεί τους φοιτητές του και πώς επικοινωνεί μαζί τους, ποιες διδακτικές μεθόδους και τεχνικές χρησιμοποιεί όταν διδάσκει.

Το 2016, μετά και την επιτυχή διοργάνωση στην Αλεξανδρούπολη από το Δ.Π.Θ. του Συμποσίου: «Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική: Η εκπαίδευση και διδασκαλία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, μια terra incognita?», δημιουργήθηκε το Δίκτυο Πανεπιστημιακών Δασκάλων για την Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική με στόχο να αναπτυχθεί ένας διάλογος και μια προβληματική για το ζήτημα της διδασκαλίας, της κριτικής μάθησης και εν γένει της ψυχοπαιδαγωγικής προσέγγισης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Για περισσότερες πληροφορίες βλ και https://panepistimiaki-paidagogiki.gr/

Στο πλαίσιο των παραπάνω στόχων το Δίκτυο διοργανώνει το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής με θέμα: «Διδασκαλία και Μάθηση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση», ένα ανοιχτό για όλους τους διδάσκοντες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Συνέδριο, που θα γίνει στην Αλεξανδρούπολη 12-13 Απριλίου 2019 υπό την αιγίδα του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.