1ο Συνέδριο – Επιστημονική Επιτροπή

Προεδρείο

Κεδράκα Κ., Επ. Καθηγήτρια, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Συντονίστρια)

Γουγουλάκης Π., Αν. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης

Καραλής Θ., Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών

 

Μέλη

Αναστασιάδης Π., Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ασωνίτου Σ., Επ. Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Δ. Αττικής

Βαϊκούση Δ., Καθηγήτρια, ΑΣΠΑΙΤΕ

Βαλκάνος Ευ., Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Βεργίδης Δ., τ. Καθηγητής,  Πανεπιστήμιο Πατρών

Δημάση Μ., Καθηγήτρια, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Δημητριάδου Κ., Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Δ. Μακεδονίας

Θεοδωροπούλου Ε., Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Καραγιαννοπούλου Ευ., Αν. Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Καραφύλλης Αθ., Καθηγητής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Κόκκος Α., τ. Καθηγητής, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

Κουγιουρούκη Μ., Επ. Καθηγήτρια, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Κουτούζης Μ., Αν. Καθηγητής, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

Κουτρούμπα Κ., Αν. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Μπαγάκης Γ., Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Μπαμπάλης Θ., Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μπότσογλου Φ., Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Οικονόμου Α., Αν. Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ

Παπαβασιλείου Ι., Αν. Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Παυλή-Κορρέ Μ., Αν. Καθηγήτρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Πουλόπουλος, Χ., Καθηγητής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Ράικου Ν., ΕΔΙΠ, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ρουσσάκης Γ., Επ. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Σηφάκης Ν., Αν. Καθηγητής, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

Τσιάντος Β., Καθηγητής, ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

Τσιμπουκλή A., Καθηγήτρια –Σύμβουλος, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

Φραγκούλης Ι., Αν. Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ

Χατζηφωτίου Σ., Αν. Καθηγήτρια, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης