1ο Συνέδριο – Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρος

Κεδράκα Κ.,  Επ. Καθηγήτρια Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

 

Μέλη

Γουγουλάκης Π., Αν. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης

Καραλής Θ., Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Καλτσίδης Χ., Υπ. Διδάκτωρ, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Μεϊτανίδου Ε.,Υπ. Διδάκτωρ, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Ορφανίδου Χ.,Υπ. Διδάκτωρ, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Ρωτίδη Ζ., Μεταδιδακτορική φοιτήτρια, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,Καθηγήτρια –Σύμβουλος, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

Τζοβλά Ειρ.,Υπ. Διδάκτωρ, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης