Έναρξη
12-13 Απριλίου, 2019
Τοποθεσία
Ramada Plaza Thraki, Αλεξ/πολη
Επικοινωνία
+30 25510 30617
E-mail
kkedraka@mbg.duth.gr